Oldal kiválasztása

A chi-kung gyakorlatok elősegítik az emberi chi és a természeti erők harmóniájának kialakulását.

Segítenek a betegségek megelőzésében és gyógyításában, az önismeretben és önmegvalósításban.

Jing, Chi, Shen

jingqishen[1]A Jing, Chi, és Shen közös elnevezése „San Bao, ami annyit jelent „ A Három Kincs”, más néven „San Yuan”, azaz „A Három Eredendő”, vagy „San Ben”, „A Három Alap”.

Jing

A kínai Jing szó különböző jelentésekkel bír, attól függően, hogy hol, mikor és hogyan használjuk. Igeként azt jelenti „finomítani”. Melléknévként „finomított”, „csiszolt” vagy vegytiszta anyagok leírására vagy jelölésére használják. Pl. a Jing Liang azt jelenti kitűnő minőségű (szó szerint „tiszta és jó”). Főnévként tárgyra vonatkoztatva a Jing jelentése „az esszencia” vagy „a lényeg”. Ha a létezés energetikai részére vonatkozik, akkor szellemet jelent. Amikor a Jing „esszencia” jelentésű, akkor mindenben jelen van. Az elsődleges anyagnak, vagy az eredeti forrásnak is nevezhető, amelyből a dolgok keletkeznek, és amely megmutatja azok igazi természetét.

Mivel a kínaiak szerint a férfi spermája vagy ondója a leglényegesebb, legesszenciálisabb terméke, a Jing jelentése sperma vagy ondó is lehet. Nőknél pedig a petesejtre használhatjuk a Jing kifejezést. Amikor az apa Jingje elvegyül az anya Jingjével, akkor új élet születik, amely alapvetően a két szülő Jingjének összefonódása. Sokan úgy tartják, hogy a szülők Jingjének minősége meghatározza, hogy mennyire lesz egészséges vagy beteges az utód, ezért fontos a Jing ápolása (lásd: A Chi-kung képzés). A szülőktől származó Jing neve „Yuan Jing”, azaz „Eredeti Esszencia”. Születésünkkor ez az életünk gyökere és a forrás eredete. Ez segít abban, hogy növekedjünk és erősödjünk. A szülőktől örökölt Jinget alakítjuk át a Chi tiszta formájává, ez az „Eredeti Chi”, amely az alsó „Tan Tien” -be (lásd: Chi vezetékek és tárolók) áramlik, és ott tárolódik. Ezt az energiát „Víz Chi”-nek is hívják. Az Eredeti Jing gyökere és tartózkodási helye a vese. Ha megerősítjük a vesénket és szabályozzuk a szexuális életünket, akkor az Eredeti Jing biztos helyen tárolódik. Az Eredeti Jing a legfontosabb részünk, mivel testünk Chi, és a Shen energiáinak gyökere. A kínai orvostudományban elterjedt nézet, hogy a Jing mennyiségét nem lehet növelni, de a Chi-kung gyakorlása javíthatja annak minőségét.

Születésünk után magunkba szívjuk az ételben és a levegőben található Jinget és Chivé alakítjuk, amely testünk szükségleteit elégíti ki. Ez a Chi a középső Tan Tienben tárolódik és „Tűz Chi”-nek is hívják.

Chi

Fizikai testünk elemei, mint a szervek, idegek, vér és minden sejt, külön géphez hasonlítható és az elektromos motorokhoz hasonlóan, ha nincsen áramerősség bennük, nem működnek. A Jing olyan, mint az üzemanyag, míg a Chi a belőle termelődött energiához hasonlítható.

A testben két fő Chi fajta létezik. Az első a „Születés előtti Chi” vagy „Eredeti Chi” (Yuan Chi). Ennek a másik neve kínaiul „Xian Tian Chi”, ami „Ég előtti Chi”t jelent. Ez a jelkép: mielőtt a magzat napvilágra jönne, azaz születés előtti. Az Eredeti Chi az Eredeti Jing átalakításából származik, amit születésünk előtt kapunk.

A második fajta Chi a Születés utáni Chi (Hou Tian Chi), azaz „Ég utáni Chi”. Ez a Chi a középső Tan Tienben található. Ez a Chi a beszívott levegő és az elfogyasztott táplálék átalakításából jön létre.

A Születés előtti Chi elterjedt neve a Víz Chi, mivel képes lehűteni a Születés utáni Chit- más néven a „Tűz Chit”. A Tűz Chi általában pozitívvá (Yang) teszi a testet, így az érzelmek kerülnek előtérbe, az elme pedig zavarttá és szétszórttá. Amikor azonban a Víz Chi lehűti a testet, az elme kitisztul, és képes a koncentrációra, közömbös marad. A Chi-kung társadalom tagjai szerint a Tűz Chi táplálja a test érzelmi oldalát, míg a Víz Chi támogatja a bölcsességet. A Tűz és Víz Chi elegyedését követően a kialakult Chi a „Toló Vezetékbe” (Chong Mai) áramlik, ami közvetlenül felfelé irányítja a Chit a gerincvelőn keresztül az agy táplálására, valamint a Shen feltőltésére.

Funkcióját tekintve a Chinek két fő fajtája van. Az első az „Irányító Chi” („Ying Chi”), amely irányítja, avagy szabályozza a test működését. Ebbe tartozik bele az agy és a szervek működése valamint minden testmozgás. A Ying Chi egyik fajtája a vezetékekben (meridiánokban) kering és a szervek működésének biztosításáért felel. A Ying Chi másik fajtája az emberi elméhez, szándékhoz (Yi) kötődik. Amikor eldöntjük, hogy valamely cselekvést végrehajtjuk, akkor ez a Ying Chi automatikusan a feladat elvégzéséhez szükséges izmokba áramlik.

A második a „Védő” vagy „Őr Chi” („Wei Chi”). A Wei Chi pajzsot képez a testfelületen a negatív külső hatások ellen. A Wei Chi a Chi vezetékekben ered, és a bőrfelületig milliónyi aprócska csatornán keresztül jut el. Ez a Chi a testen túlra is kiterjed. Ha pozitív (Yang) a testünk, akkor ez a fajta Chi erős, ezáltal pórusaink kitágulnak. Amikor testünk negatív (Yin), akkor ez a Chi gyenge, és pórusaink bezárulnak, nehogy még több Chit veszítsünk. Nyáron testünk inkább Yang és a Chink elég erős, tehát Chi pajzsunk megvastagszik, túlnyúlva testünk határain. Télen pedig Yin lesz a testünk, ezért meg kell óvnunk Chinket, hogy testhőmérsékletünk ne csökkenjen, és ne támadjanak meg a kórokozók. A Chi pajzs összezsugorodik, és nem nyúlik túl a bőrön.

Testünk egészségének és megfelelő működésének érdekében zavartalan Ying Chi és erős Wei Chi szükséges. Ez a Shenen (szellem) keresztül valósulhat meg.

Shen

A shen jelentése lehet: szellem, halhatatlan, lélek, elme, isteni és természetfeletti. Az élőlényekben a Shen maga a szellem. Az ember serkentheti, és magasabb állapotba aktiválhatja a Shent. Erős Shennel a Chink is erős és könnyen irányítható. A Shen a felső Tan Tienben (homlok) lakozik, gyakran a harmadik szemként emlegetett helyen. A Chi-kung gyakorlás hatására a Chink erősebb lesz, és feljutva az agyba táplálja a Shent. Ha rendszeresen összpontosítunk a felső Tan Tienre a Shen megszilárdul védetté és erőssé válik. A Shen a spirituális része lényünknek, amelyet elménk alakít ki, és irányít. Az elme hozza létre az akaratot, amely stabilan tartja a Shent. A kínaiak között elterjedt a Shen (szellem) és a Zhi (akarat) együttes használata, mint „Shen Zhi”, mivel a kettő szorosan öszefügg. Továbbá fontos megérteni, hogy amikor a Shen felemelkedik, és megerősödik, akkor ez az emelkedett szellem acélozza meg az akaratunkat is egyben. Kölcsönösen függnek egymástól, és segítik egymást. A Shen anyagi alapja az agy ezért a Shen és az agy nem választható ketté.

A kínaiak szerint, ha a Shen emelkedettebb és erőteljesebb állapotba kerül, akkor érzékelő képessége kiélesedik, és elménk is okosabb és ihletettebb lesz. Ha a Shen elér egy magasabb és érzékenyebb állapotot, akkor felülmúlhatjuk agyunk átlagos teljesítőképességét. Képesek vagyunk felfogni és irányítani olyan fogalmakat és gondolatokat, amelyeket alapállapotban nem értenénk, továbbá kommunikálhatunk vagy érzékelhetjük a szellemvilágot. Ez a természetfeletti Shen a Ling, amely egyben az éles eszű, okos és gyors felfogású személyek elnevezése is, akik hamar beleéreznek más emberek helyzetébe vagy szituációkba.

A buddhisták és a taoisták szerint az élők felhasználhatják a Jinget és a Chit a Shen táplálására és a Ling megerősítésére. Lényegében ez a Chi-kung gyakorlás alapja és metódusa.

(szerkesztés alatt…)